Konkurrencesvømmeudvalg

 
I daglig tale kendt som k-udvalget.
 

Historie

 
Efter generalforsamlingen november 1997 blev K-udvalget oprettet.
Udvalget behandler alle sager, der vedrører konkurrenceafdelingen, der omfatter KE, K1, K2 og T-svømmere;
men har ingen økonomisk kompetence.
 

Opgaver og ansvar

 
Opgaverne er mangeartede og omfatter blandt andet:
  • Stævnekalender, herunder tilrettelæggelse af stævner med andre klubber
  • Planlægning af egne stævner
  • Tilmelding til stævner og registrering af resultater
  • Forældrekontakt (forældremøder)
  • Træningslejr
  • Sponsorstævne
  • Uddannelse af officials og holdledere
  • Varetagelse af kommunikationen med Dansk Svømmeunion
  • Involvering af forældre i diverse fastlagte aktiviteter
 

 K-udvalgets sammensætning 2018

 
 Pia Gram  gram-fys@sport.dk
 Pia Christiansen  pc.helsinge@gmail.com
 Katrine Frederiksen  kathrine.frederiksen@gmail.com
 Hanne Leisted  
 Brian Foged 
              
 Line Thomsen